Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skyddet för pensionssparare – och pensionsbolagens investeringar i säkerställda obligationer (RiR 2016:7)

Pensionsbolag och banker har återhämtat sig efter finanskrisen men det finns fortfarande risker som rör pensionssparare, banker som ger ut säkerställda obligationer och det finansiella systemet i stort. Finansinspektionens tillsyn behöver därför fördjupas vid tecken på problem hos pensionsbolag eller utgivande banker.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Finansiella företag omfattas av särskild reglering utöver de regler som omfattar andra företag. Finansiell reglering är en förutsättning för en fungerande finansmarknad och utgångspunkt för Finansinspektionens (FI:s) tillsyn.

Det fanns skäl att granska om regler och tillsyn fungerat som tänkt under finanskrisen. Då fick både pensionsbolag som utlovar garanterade pensioner och banker som ger ut säkerställda obligationer problem. Riksrevisionen har därför granskat reglering och tillsyn som ska skydda den särskilda förmånsrätten för pensionssparare och investerare i säkerställda obligationer, så att pensionsbolag och banker kan hålla vad de lovat. Pensionsbolag ska kunna betala garanterade pensioner och utgivande banker ska kunna återbetala obligationslån som förfaller. FI:s tillsyn har i båda fallen betydelse för skyddet av pensionsspararna och det finansiella systemets stabilitet.

Granskningen visar att vissa regler i kombination med marknadsoro ledde till oönskade effekter. FI ändrade sina regler för pensionsbolagen flera gånger. Samtidigt var FI mindre aktiv i regleringen av de banker som ger ut säkerställda obligationer.

FI:s tillsyn har inte motsvarat skyddsbehovet. Enligt Riksrevisionen borde FI i högre utsträckning prioriterat fördjupade undersökningar ute hos pensionsbolag och utgivande banker när tillsynsbehovet ökade under krisen.

I granskningsrapporten redovisas de rekommendationer som Riksrevisionen lämnar till regeringen och Finansinspektionen i syfte att främja statens insatser.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?