Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i effekter (RiR 2017:21)

Riksrevisionen har granskat om det finns regionala skillnader i hur väl Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning fungerar och om den motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan. Resultatet av granskningen visar att utbildningen ger ungefär lika bra effekt över hela landet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning (AUB) syftar till att ge arbetssökande bättre möjligheter att få ett arbete och samtidigt ge arbetsgivare bättre förutsättningar att få arbetssökande med lämplig kompetens. Riksrevisionen har granskat hur väl Arbetsförmedlingen lyckats med att skapa likvärdiga effekter i olika regioner för den arbetsmarknadspolitiska insatsen AUB.

Granskningen visar att skillnaderna i effektstorlek mellan olika marknadsområden är relativt liten. Variationen i effekten av AUB tycks inte heller ha ökat nämnvärt efter att upphandlingen av AUB centraliserades då Arbetsförmedlingen bildades 2008.

För hela landet visar resultaten att det är fler individer som två år efter avslutad AUB har en inkomst som överstiger ett prisbasbelopp, drygt 40 000 kronor, än för jämförbara arbetslösa som inte tagit del av AUB. För hela den studerade tidsperioden var andelen med en inkomst över ett prisbasbelopp cirka åtta procentenheter högre för deltagarna i AUB än för personerna i jämförelsegruppen.

För att uppnå likvärdiga effekter i olika regioner rekommenderar Riksrevisionen Arbetsförmedlingen att vid effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska program inkludera ett regionalt perspektiv.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?