Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning (RiR 2017:20)

Riksrevisionens granskning visar att arbetssökande som deltar i Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning får lägre framtida arbetsinkomster än andra arbetssökande.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Förberedande och orienterande utbildning (FUB) är en av Arbetsförmedlingens största insatser. Under 2016 deltog drygt 73 500 personer och kostnaden för köp av FUB uppgick till drygt 2 miljarder kronor, varav 1,4 miljard kan härledas till kostnaden för köp av FUB inom Etableringsuppdraget. Målgruppen för FUB är arbetssökande som behöver förbereda sig för ett arbetsmarknadspolitiskt program, studier eller arbete. De som deltar i insatsen har vanligtvis svårare att hitta ett jobb än andra arbetssökande.

Riksrevisionen har granskat hur FUB fungerar, bland annat hur deltagarnas framtida arbetsinkomster påverkas. Hur insatsen fungerar för deltagare i Etableringsuppdraget har inte undersökts.

Granskningen visar bland annat att arbetssökande som deltar i insatsen får lägre framtida arbetsinkomster jämfört med andra arbetssökande, vilket talar för att insatsen inte är effektiv. För dem med högst en förgymnasial utbildning eller som är utomeuropeiskt födda är effekten dock positiv. Granskningen visar också att det kan finnas inriktningar av FUB som fungerar bra.

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att använda FUB mer restriktivt. Eftersom granskningen tyder på att det finns stora variationer i hur väl olika inriktningar av FUB fungerar rekommenderar Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen gör insatser för att öka förutsättningarna för utvärderingar som belyser detta. Riksrevisionen efterfrågar dessutom att Arbetsförmedlingen bidrar till ökad kunskap om hur olika kedjor av insatser fungerar, samt tydligare och mer transparent redovisar kostnaderna för FUB.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?