Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling (RiR 2017:19)

Riksrevisionens granskning visar att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling bland tandläkare. Förbättrade kontroller och förstärkta sanktioner bör därför övervägas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Tandläkaren har ett betydande informationsövertag gentemot såväl patient som försäkringsgivare (Försäkringskassan) vad gäller patientens behov av behandling. Detta kan leda till att onödigt dyr och omfattande tandvård utförs, med höga kostnader för patienten och staten (via tandvårdsstödet) som följd. I granskningen analyseras ett fältexperiment där 369 slumpvis utvalda tandläkarmottagningar fick information om att deras tandvård skulle kontrolleras i efterhand med avseende på en viss åtgärd (åtgärd 801, dvs. permanent tandstödd krona, flera i samma käke). Deras behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 kontrollmottagningar som inte mottog denna information.

Resultaten i granskningen visar att överbehandling förekommer främst bland de största privata tandvårdsmottagningarna. Bland dessa minskade användningen av den kontrollerade åtgärden med omkring 30 procent. Samtidigt ökade användningen av ett mindre omfattande, och för vårdgivaren mindre lönsamt, alternativ till den kontrollerade åtgärden.

Med anledning av det som framkommit i granskningen rekommenderar Riksrevisionen Försäkringskassan att förbättra arbetet med att kontrollera vårdgivarnas rätt till ersättning från tandvårdsstödet. För att kontrollarbetet ska vara verkningsfullt fordras emellertid att upptäckta felaktigheter får konsekvenser för vårdgivarna. Därför bör regeringen även överväga skärpningar av möjligheten att sanktionera vårdgivare som använder tandvårdsstödet felaktigt.

Övrigt material

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?