Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Pensionssystemets årsredovisning – tydlig, tillräcklig och transparent? (RiR 2017:7)

Pensionsmyndighetens redovisning av pensionssystemet är i stort ändamålsenlig men riskanalyserna bör förbättras.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Pensionsmyndigheten lämnar varje år en årsredovisning om det allmänna pensionssystemet som kallas Orange rapport. I rapporten redovisas och förklaras den allmänna inkomstgrundade pensionens finansiella ställning och prognoser för systemets långsiktiga utveckling.

Eftersom riskerna i pensionssystemet bärs av medborgarna är det viktigt att redogöra för medborgarna hur systemets konstruktion påverkar pensionsnivåerna för dagens och morgondagens pensionärer. Att bära risk innebär att pensionsnivåerna vid behov sänks så att systemets ekonomi inte urholkas. Detta görs automatiskt genom den så kallade "bromsen". Det är dessa beräkningar som redovisas i Orange rapport. Därför har Riksrevisionen granskat om redovisningen är tydlig, tillräcklig och transparent.

Riksrevisionen slutsats är att Pensionsmyndigheten bör förstärka analysunderlaget om dels hur konjunkturläget påverkar systemets finansiella resultat, dels om pensionssystemets nyckelegenskaper. Pensionsmyndigheten bör även göra fördjupade analyser av risker för obalanser i pensionssystemet som orsakats av en negativ trendmässig makroekonomisk utveckling och risker som är kopplade till kraftiga variationer i makroekonomiska förlopp. Pensionsmyndigheten bör vidare utveckla analysen av hur den totala disponibla inkomsten, och därmed den relativa ekonomiska standarden för både dagens och morgondagens pensionärer, påverkas av pensionssystemets utformning.

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?