Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens skatteutgiftsredovisning – som riksdagen vill ha den? (RiR 2017:12)

I sitt arbete med att besluta om statens budget prioriterar riksdagen mellan olika utgifter. I dessa prioriteringar ska riksdagen även väga in statens skatteutgifter. Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av skatteutgifter och föreslår ett antal förbättringsåtgärder.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Statens stöd till hushåll och företag belastar vanligtvis budgetens utgiftssida. Men det finns också stöd som redovisas som uteblivna inkomster. Dessa kallas skatteutgifter.

Regeringen redovisar skatteutgifter för riksdagen enligt en bestämmelse i budgetlagen. Riksrevisionen har granskat denna redovisning. Granskningen motiveras av att skatteutgifterna uppgår till stora belopp, och av att riksdagen har uttalat att redovisningen av skatteutgifter ska gå i en riktning som innebär att de kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

Granskningen omfattar regeringens årliga skrivelse till riksdagen om skatteutgifter, utgiftsområdesbilagorna till budgetpropositionen samt propositioner med förslag som innebär nya skatteutgifter. Granskningen omfattar ett urval om 15 skatteutgifter och undersökningsperioden är 2006–2016.

Riksrevisionen drar bland annat slutsatsen att redovisningen av skatteutgifter inte lever upp till de uttalanden som riksdag och regering har gjort om att skatteutgifter bör kunna prövas på samma sätt som utgifter på anslag. Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att utveckla redovisningen på utgiftsområde så att skatteutgifterna ingår i redovisningen av hur verksamheten utvecklats i förhållande till de av riksdagen beslutade målen.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?