Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens bolagsinnehav – Aktualiteten i det statliga bolagsinnehavet (RiR 2017:1)

Staten äger ett femtiotal bolag som tillsammans värderas till cirka 430 miljarder kronor. Regeringen gör inte tillräckligt för att säkerställa att motiven till ägandet är aktuella och tydligt formulerade för alla statligt ägda bolag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Staten är en av Sveriges största bolagsägare och det samlade innehavet motsvarar betydande värden. Men om motiven för statligt ägande inte längre är aktuella innebär det ett omotiverat risktagande från statens sida och att kapital binds upp i onödan. Otydliga motiv ger dessutom sämre förutsättningar för en effektiv styrning

Riksrevisionen har granskat om regeringen säkerställer att motiven till det statliga ägandet är aktuella och tydligt formulerade samt om regeringens rapportering till riksdagen är ändamålsenlig. Granskningen visar att regeringen inte gör tillräckligt för att säkerställa att motiven till det statliga bolagsägandet är aktuella och tydligt formulerade för alla statligt ägda bolag.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att intensifiera sitt arbete med att implementera OECD:s riktlinje om att utvärdera och informera om motiven till ägandet i varje enskilt statligt ägt bolag. Prövningen bör vara regelbundet återkommande och även omfatta överväganden om målen kan uppnås på annat sätt än genom statligt ägande av bolag. Vidare bör regeringen återkommande och tydligt rapportera till riksdagen de övergripande motiven till statligt ägande i varje enskilt bolag. Regeringen bör också överväga att informera riksdagen om sina åtgärdsplaner för statligt ägda bolag där motiven till statligt ägande inte längre bedöms vara aktuella.

Övrigt material

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?