Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillgänglighet till SCB:s registerdata – en fråga om prioriteringar (RiR 2017:14)

Flera statliga utredningar har tidigare pekat på bristande tillgänglighet till registerdata hos Statistiska centralbyrån. Riksrevisionen konstaterar i sin granskning att problemen finns kvar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Regeringen har i de senaste forskningspolitiska propositionerna framhållit vikten av att öka den registerbaserade forskningen och användandet av de svenska registren. En god tillgänglighet till Statistiska centralbyråns (SCB) registerdata är en förutsättning för att forskare och myndigheter ska kunna beskriva och analysera samhällsförändringar över tid och i olika grupper. Flera statliga utredningar har tidigare pekat på bristande tillgänglighet till SCB:s registerdata. Riksrevisionen konstaterar i denna granskning att problemen finns kvar.

Granskningen visar att SCB:s långa leveranstider är det största tillgänglighetsproblemet. Cirka hälften av alla beställare anser att de får vänta orimligt länge på den efterfrågade informationen. Dessutom riktas kritik mot att SCB:s prissättning saknar transparens och är svår att förstå. Många beställare är också kritiska till att SCB i sin sekretessprövningsprocess modifierar beställningen. När en eller flera variabler tas bort eller grupperas på en mer generell nivå än vad beställaren först efterfrågat medför det ofta att beställd data inte kan användas till att genomföra planerade analyser.

Om den nuvarande situationen ska förändras, bedömer Riksrevisionen att SCB behöver prioritera arbetet med att effektivisera handläggningen av beställningar av registerdata. För att myndigheten ska ha möjlighet att göra nödvändiga förändringar, rekommenderar Riksrevisionen att regeringen genom ökad och lång-siktig finansiering skapar bättre förutsättningar för SCB att utföra sitt uppdrag.

Övrigt material

Uppdaterad: 16 augusti 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?