Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Vad är god tillsynsvägledning?

Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Riksrevisionens granskning av statens tillsynsvägledning till kommunerna, som hölls 17 december 2018.

Riksrevisionens granskning av statens tillsynsvägledning till kommunerna omfattar primärt fyra tillsynsområden – alkohol- och kemikalietillsyn, livsmedelskontroll samt den del av miljötillsynen som Naturvårdsverket har vägledningsansvar för. Granskningen publicerades den 6 december.

Granskningen belyser flera aspekter av tillsynsverksamheten och berör många verksamma i både stat och kommun. En väl fungerande vägledning är en viktig komponent och med utgångspunkt i granskningsresultaten bjöd Riksrevisionen in till ett webbinarium för en fördjupad diskussion om vad som utgör god tillsynsvägledning, med särskilt fokus på framgångsfaktorerna relevant tolkningshjälp till inspektörerna samt en ändamålsenlig arbets- och ansvarsfördelning mellan central och regional nivå.

Webbinariet inleddes med att Leif Svensson (projektledare för granskningen) kortfattat presenterade granskningen, vilken sedan kommenterades av de tre paneldeltagarna Jane Reichel (juridiska institutionen, Stockholms universitet), Jenny Jonsson, (Naturvårdsverket) och Jan Sjögren (Livsmedelsverket). Därefter följde en fördjupad diskussion på temat under ledning av Robin Travis (enhetschef på Riksrevisionen).

Läs rapporten

Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31)

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?