Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10)

Mellan åren 2006–2015 överskattade regeringen systematiskt antalet framtida deltagare i nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Det har inneburit ett ineffektivt utnyttjande av Arbetsförmedlingens anslag och ökad risk för felprioriteringar, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En viktig del i regeringens förberedelser inför nya arbetsmarknadspolitiska insatser är att bedöma hur stort deltagarantalet kommer att bli. Mellan 2006 och 2015 introducerade regeringen fler än 20 nya insatser. Riksrevisionen har granskat om dessa bedömningar har varit träffsäkra och väl underbyggda.

Granskningen visar att regeringen systematiskt har överskattat deltagarantalet för de granskade insatserna. Tre gånger av fyra var deltagarantalet mindre än hälften av vad regeringen bedömde på förhand. Det gäller till exempel för insatserna Kulturarvslyftet, Yrkesintroduktionsanställning och Traineejobb där deltagarantalet blivit betydligt lägre än förväntat. Granskningen visar också att det saknas analyser som skulle kunna bidra till mer träffsäkra volymbedömningar. Några faktorer som inte analyserats tillräckligt är hur deltagarantalet påverkas av arbetsmarknadens utveckling, om insatsen konkurrerar med andra insatser och i vilken mån arbetsgivare efterfrågar insatsen.

För att bli bättre rustad att göra träffsäkra bedömningar rekommenderar Riksrevisionen regeringen att systematiskt ta hänsyn till faktorer som tidigare visat sig påverka deltagarantalet i sina förberedelser. Dessutom bör antaganden och analyser dokumenteras. Regeringen bör också redovisa sina bedömningar och följa upp dem i efterhand.

Uppdaterad: 05 april 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?