Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden. Som en del i detta arbete anvisar Arbetsförmedlingen personer till olika arbetsmarknadspolitiska program och insatser som ska stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Under perioden 2006–2015 introducerade regeringen fler än 20 nya arbetsmarknadspolitiska insatser. En viktig del av regeringens förberedelser inför nya arbetsmarknadspolitiska insatser är att bedöma antalet deltagare. Sådana volymbedömningar görs bland annat för att beräkna kostnader och prioritera mellan olika utgifter i statsbudgeten. De fungerar dessutom som underlag för långtidsprognoser över sysselsättning och arbetslöshet.

Volymbedömningar fyller således flera viktiga funktioner. Samtidigt har det funnits indikationer på att de arbetsmarknadspolitiska insatser som lanserats av regeringen i flera fall inte nått upp till det förväntade antalet deltagare. Mot denna bakgrund beslutade Riksrevisionen att granska regeringens volymbedömningar av nya arbetsmarknadspolitiska insatser.

Uppdaterad: 08 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?