Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte och genomförande

Syftet med granskningen har varit att undersöka träffsäkerheten i regeringens volymbedömningar av nya arbetsmarknadspolitiska insatser samt att bedöma om de utförs på ett sådant sätt att insatsernas framtida volymer kan förutsägas på ett tillförlitligt sätt. I granskningen besvaras följande revisionsfråga:

Har regeringens bedömningar av framtida volymer för nya arbetsmarknadspolitiska insatser varit träffsäkra och väl underbyggda?

I granskningen har Riksrevisionen dels jämfört volymbedömningar och utfall för 23 insatser som regeringen introducerade 2006–2015, dels genom fallstudier granskat hur volymbedömningarna av fem av dessa insatser har förberetts och dokumenterats.

Fallstudierna består av Praktikantprogram inom statsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning, Arbetsträning med handledare, Yrkesintroduktionsanställning, Utbildningskontrakt samt Traineejobb. Dessa fall har bland annat valts för att få variation mellan insatserna när det gäller faktorer som kan förväntas påverka svårighetsgraden i att göra en träffsäker bedömning.

Uppdaterad: 08 maj 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?