Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde med Riksrevisionens rekommendationer för att öka träffsäkerheten i regeringens volymbedömningar. Detta framgår av regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. I skrivelsen lyfte regeringen även att Riksrevisionens granskning är ett viktigt bidrag till det kontinuerliga arbete som regeringen gör med beräkningsmetoder, prognosmodeller och andra analyser och utvärderingar.

Arbetsmarknadsutskottet instämde, likt regeringen, med Riksrevisionens bedömningar. Dessutom ansåg arbetsmarknadsutskottet att rapporten både var väl underbyggd och väl avvägd. Mot denna bakgrund beslutade riksdagen att bifalla utskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna.

Efter granskningen har regeringen givit Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera och redogöra för hur Arbetsförmedlingen kan utveckla analyser av utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetensförsörjningsbehov. I uppdraget ingår även att analysera hur detta kan användas för dimensionering av arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta framgår av regeringens regleringsbrev för 2020 till Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?