Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (RiR 2018:1)

Ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare har komplicerade regler, vilket ställer större krav på Försäkringskassans kommunikation. Trots det är förutsättningarna för en likvärdig handläggning goda, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

En princip i föräldraförsäkringen är att man ska få ett gott skydd för inkomstbortfall vid föräldraledighet. Ersättningen baseras på den så kallade sjukpenninggrundade inkomsten (SGI). Regelverk för SGI är mer komplext för egenföretagare än för de flesta anställda och kritik har riktats mot bristande förutsägbarhet och bristande koppling till egenföretagares faktiska inkomster. Riksrevisionen har därför granskat om Försäkringskassans handläggning av SGI för egenföretagare i samband med uttag av föräldrapenning är förutsägbar och tydlig.

Granskningen visar att handläggarna på Försäkringskassan har relativt goda förutsättningar för en likvärdig handläggning, men att det finns utrymme för förbättringar. Verksamheten skulle vinna på en mer systematisk återkoppling från omprövningen samt en kvalitetsuppföljning av ärenden som rör egenföretagare med avseende på vilka underlag som används när man fastställer SGI.

Vidare visar granskningen att ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare med enskild firma är mer oförutsägbar. Det gör att egenföretagare har sämre möjligheter att planera sin ledighet ur ett ekonomiskt perspektiv. De verktyg som finns på Försäkringskassans hemsida bygger i stor utsträckning på att den försäkrade har kännedom om vilken ersättning hen får.

Försäkringskassan bör därför utveckla arbetet med informationen till egenföretagare för att skapa bättre förutsättningar för gruppen att ekonomiskt planera sin föräldraledighet.

Uppdaterad: 06 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?