Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen med Riksrevisionens rekommendation om att utveckla arbetet med information till egenföretagare för att underlätta planeringsförutsättningarna för föräldrarna. Regeringen hänvisade till att den i regleringsbrevet för 2018 gav Försäkringskassan som mål att Försäkringskassans information ska ge föräldrarna bättre kunskap om föräldraförsäkringen. Målet inkluderar information till egenföretagare. Målet kvarstod i regleringsbreven för 2019 och 2020. Regeringen hänvisade även till att den lämnade en proposition om stärkt försäkringsskydd för egenföretagare, vilket ska öka förutsägbarheten för egenföretagare under uppstartsskedet. Slutligen meddelade regeringen att den avsåg följa hur Försäkringskassan arbetar med information till företagare och med kvalitet i handläggning. Regeringen avsåg inte att vidta fler åtgärder och betraktade därmed rapporten som slutbehandlad.

Socialförsäkringsutskottet instämde med regeringen. Socialförsäkringsutskottet framhäver även vikten av att regeringen följer upp Försäkringskassans kvalitetsuppföljningsarbete och arbetet med information till egenföretagare. Riksdagen biföll socialförsäkringsutskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?