Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens uppfattning om behovet av att förbättra det regionala samarbetet för att utbyta underrättelseinformation. Regeringen informerade också att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen under våren 2018 tillsatte en gemensam arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur myndigheterna kan förbättra sitt arbete utifrån Riksrevisionens rekommendationer.

Justitieutskottet ansåg i sitt betänkande att rekommendationerna riktade till myndigheterna var lämpliga och såg positivt på att en gemensam arbetsgrupp tillsatts. Mot denna bakgrund biföll riksdagen utskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Efter granskningen beslutade chefen för Polisens nationella operativa avdelning (NOA) i februari 2019 om en gemensam samarbetsmodell för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen utifrån den gemensamma arbetsgruppens förslag. Arbetet med “Redex-modellen” inleddes under hösten 2019 och har ett särskilt fokus på den lokala polisnivån. “Redex-modellen” är enligt Säkerhetspolisen ett arbete till följd av Riksrevisionens granskning.

Uppdaterad: 06 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?