Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen att granskningen bidrog till att öka den samlade kunskapen om de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Regeringen konstaterade att inga rekommendationer hade lämnats till vare sig regeringen eller Arbetsförmedlingen. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport var slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet konstaterade att Riksrevisionen hänvisade till rekommendationer som Riksrevisionen hade lämnat till Arbetsförmedlingen i tidigare granskningsrapporter. Dessa rörde bland annat att skapa bättre förutsättningar för utvärdering av Förberedande och orienterande utbildning. Arbetsmarknadsutskottet ansåg, likt regeringen, att granskningen och tidigare granskningar av Riksrevisionen var viktiga bidrag till den samlade kunskapen om de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Arbetsmarknadsutskottet noterade att Arbetsförmedlingen i tidigare regleringsbrev fått uppdrag rörande Förberedande och orienterande utbildning. Arbetsmarknadsutredningens nyligen överlämnade slutbetänkande noterades också.

Arbetsmarknadsutskottet föreslog riksdagen att lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen biföll arbetsmarknadsutskottets förslag.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?