Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen med Riksrevisionens

bedömning att det finns skäl att se över möjligheterna att kvantifiera skatteutgiften för investeringssparkonto och redovisa den i kommande skatteutgiftsredovisningar. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning om att vissa aspekter bör beaktas vid en större översyn av reglerna om aktiesparande i investeringssparkonton, i samband med börsintroduktion eller nyemission. Detta eftersom gällande regler innebär att sparare kan behandlas olika vid börsintroduktioner och nyemissioner, beroende dels på vilket emissionsinstitut som hanterar förfarandet, dels på vilket investeringsföretag som tillhandahåller investeringssparkontot. Vilka regler som bör bli föremål för en översyn vid en eventuell skattereform och vilka aspekter som då bör beaktas var enligt regeringen en framtida fråga. I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Skatteutskottet utgick från att regeringen noga följer utvecklingen och behovet av ett förändrat regelverk för investeringssparkontot. Både Riksrevisionen och regeringen hade uppmärksammat frågan om behovet av förenklade regler. Därmed fann inte skatteutskottet skäl att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att förenkla reglerna för investeringssparkonto i syfte till att möjliggöra börsintroduktioner och nyemissioner i större utsträckning. Följaktligen avslog riksdagen de motioner som föreslog att tillkännage detta för regeringen. Riksdagen beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?