Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen att den instämde med Riksrevisionens slutsatser om att det är viktigt att säkerställa att alla elever får stöd och information inför gymnasievalet. I och med skrivelsen ansåg regeringen att Riksrevisionens granskningsrapport var slutbehandlad.

Utbildningsutskottet konstaterade att inga rekommendationer lämnades till regeringen eller några myndigheter. Till följd av granskningsrapporten inkom företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna med en motion. I motionen begärdes att ge Skolverket ett samordnande uppdrag att förbättra informationen om valmöjligheten i det svenska skolsystemet, samt att kommuner ska tillhandahålla god information om dessa möjligheter på fler språk.

Utbildningsutskottet delade Riksrevisionens bedömningar men instämde inte i motionens förslag. Riksdagen biföll utskottets förslag och beslutade att avslå motionen. I och med detta lade riksdagen skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?