Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar (RiR 2018:14)

På ett övergripande plan löser Försvarsmaktens regionala staber sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, men vid högre konfliktnivåer begränsas stabernas arbete av brister i förutsättningar och metoder, visar Riksrevisionens granskning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Försvarsmakten genomgick 2013 en omorganisation som innebar en decentralisering av vissa uppgifter från Högkvarteret till fyra nyinrättade regionala staber. De regionala staberna fick ansvar att leda underställda förband och stödja på operativ och taktisk nivå, samverka med civila aktörer, genomföra regional försvarsplanering, leda regional säkerhets- och underrättelsetjänst samt ge stöd till samhället.

Riksdagens och regeringens övergripande mål för de regionala staberna är att de ska bidra till Försvarsmaktens förmåga att lösa nationella uppgifter genom att utöva territoriell ledning, leda hemvärnsförbanden och ge stöd till samhället. Riksrevisionen har granskat om staberna har förutsättningar att lösa sina huvuduppgifter och om arbetet sker på ett ändamålsenligt sätt, i syfte att bedöma om det övergripande målet är uppnått.

Riksrevisionens sammanvägda bedömning är att riksdagens och regeringens målsättning är uppnådd, och att de regionala staberna tillsammans med bland annat länsstyrelser är centrala aktörer i utvecklingen av totalförsvaret på regional nivå. Vid högre konfliktnivåer begränsas dock de regionala stabernas möjligheter att lösa sina uppgifter av vissa brister i förutsättningar och arbetsmetoder.

Sammanfattning

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?