Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport meddelade regeringen att den uppskattade granskningen av sänkningen av mervärdesskatten (momsen) för livsmedel, och mer specifikt sänkningens roll som fördelningspolitisk åtgärd. Regeringen konstaterade att granskningen visar att andra åtgärder än momssänkningen kan tänkas vara mer ändamålsenliga. Regeringen nämnde inte huruvida den avsåg följa Riksrevisionens rekommendation om att ta initiativ till att utreda frågan om nedsatt moms på livsmedel, men meddelade att Riksrevisionens rapport kunde utgöra ett underlag för framtida arbete. Mot denna bakgrund betraktade regeringen ärendet som avslutat.

Skatteutskottet konstaterade i sitt betänkande att det, under tiden som betänkandet meddelades, pågick utredningsarbeten på momsområdet både inom EU och på nationell nivå i Sverige. Skatteutskottet påpekade även att en omfattande skattereform ska genomföras inom ramen för 73-punktsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Riksdagen biföll skatteutskottets förslag om att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?