Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma effektiviteten i planeringen och i införandet hittills av ERTMS i Sverige, givet de krav som ställs i svensk lagstiftning och EU-reglering. Granskningen utgår från tre revisionsfrågor.

  1. Har Trafikverket tagit fram kostnadsuppskattningar av god kvalitet och främjat god resurshushållning?
  2. Har Trafikverket kunnat redovisa vilka effekter ett införande av ERTMS kan förväntas leda till?
  3. Säkerställer regeringens och Trafikverkets planering ett effektivt införande av ERTMS?

Uppdaterad: 23 augusti 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?