Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen att den instämde med slutsatserna från Riksrevisionen angående Trafikverkets planering och implementering av det EU-gemensamma signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Regeringen delade Riksrevisionens uppfattning om att projektet är komplicerat och kostsamt, och att planering av signalsystemets implementering därför är av central betydelse. Vad gäller de specifika rekommendationerna i granskningsrapporten hänvisade regeringen till att Trafikverket vid tidpunkten för skrivelsen redan var i färd med att utföra åtgärder i linje med rekommendationerna. Enligt regeringen avsåg Trafikverket att omhänderta rekommendationerna i sitt fortsatta arbete med ERTMS. Regeringen meddelade slutligen att den avsåg att följa upp Trafikverkets arbete med ERTMS inom ramen för myndighetsdialogerna. Mot denna bakgrund betraktade regeringen ärendet som slutbehandlat.

Trafikutskottet meddelade i sitt betänkande att det välkomnade Riksrevisionens granskning av effektiviteten i införandet av ERTMS. Utskottet framhöll att frågor om ERTMS har behandlats flera gånger tidigare, och då har motionsförslag om att pausa införandet av ERTMS avslagits. Mot bakgrund av denna nya granskning framhöll utskottet att det inte finns någon annan uppfattning än att arbetet med ERTMS bör fortsätta, men utskottet påpekade likväl att det ämnade följa processen mycket noga. Riksdagen biföll trafikutskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?