Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse till riksdagen med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i huvudsak med Riksrevisionens bedömningar. Riksrevisionens sammantagna bedömning var att Statistiska Centralbyrån behöver se över sitt stöd till kommunerna avseende fördelning av OH-kostnader. Regeringen instämde däremot inte med Riksrevisionens tolkning av det överordnade syftet med räkenskapssammandraget. Regeringen uppgav att syftet är att utgöra ett underlag för nationalräkenskaperna och inte att användas för kommunjämförelser. Regeringen avsåg att mot bakgrund av det arbete som pågick inom Statistiska centralbyrån inte vidta någon åtgärd med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Riksdagen delade regeringens bedömning av Riksrevisionens rapport. Finansutskottet konstaterade också att den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som trädde i kraft den 1 januari 2019, bedömdes att i framtiden leda mot en mer välfungerande kommunal bokföring och en mer rättvisande redovisning. Mot bakgrund av detta ansåg riksdagen att rapporten var slutbehandlad.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?