Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten konstaterade regeringen att Riksrevisionen inte har lämnat några rekommendationer till regeringen. I samband med utvärderingen av Riksgäldskontorets statsskuldsförvaltning ansåg regeringen att det kan finnas anledning att utveckla ränteswapparna och att vid behov ta ytterligare initiativ för att förbättra redovisningen. Regeringen gav också Riksgäldskontoret möjlighet att yttra sig med anledning av granskningsrapporten.

Riksgäldskontoret delade Riksrevisionens bedömningar om att redovisningen kunde ge en överdriven bild av swapparnas resultat och att den inte visade på resultatet av tekniken att använda ränteswappar. Enligt Riksgäldskontoret har det heller inte varit syftet med redovisningen av nettokassaflödet av ränteswapparna. Syftet har varit att visa på kassaeffekten av att ha förkortat löptiden i statsskulden med hjälp av ränteswappar, givet den underliggande upplåningen. Riksgäldskontoret ansåg dock att båda dessa aspekter borde framgå av redovisningen. Riksgäldskontoret ansåg även att nettokassaflödet ska fortsätta att redovisas i kommande underlag för utvärdering av statsskuldspolitiken. Samtidigt har Riksgäldskontoret börjat redovisa hur olika faktorer har påverkat kassaflödet, vilket låg i linje med Riksrevisionens rekommendationer.

I och med denna skrivelse ansåg regeringen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Riksgäldskontoret förändrade redovisningen i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Mot denna bakgrund biföll riksdagen finansutskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 08 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?