Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport meddelade regeringen att den instämde i Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer angående Trafikverkets stöd till forskning och innovation (FoI). Regeringen framhöll att det är en självklarhet att den interna styrningen och kontrollen för Trafikverkets FoI-verksamhet fungerar på ett betryggande sätt. Enligt regeringen hade Trafikverket omhändertagit Riksrevisionens rekommendationer, och därefter även påbörjat arbetet med att åtgärda de brister som Riksrevisionen funnit. Trafikverket beslutade den 6 november 2018 om en handlingsplan i syfte att komma till rätta med de problem som framkommit i Riksrevisionens granskning. Regeringen ansåg mot bakgrund av detta att skrivelsen var slutbehandlad.

Trafikutskottet instämde med regeringens bedömning att det är nödvändigt att Trafikverket säkerställer god hushållning med de anslagsmedel som myndigheten disponerar för forskning och innovation. Utskottet välkomnade att Trafikverket hade tagit fram en handlingsplan i syfte att komma till rätta med de problem som uppmärksammats av Riksrevisionen, samt att regeringen hade meddelat att arbetet skulle följas upp. Riksdagen biföll Trafikutskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?