Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingens matchningsarbete

Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Arbetsförmedlingens matchningsarbete, som hölls den 29 augusti 2019.

Brister i styrning och kunskap av matchningsverksamheten riskerar att leda till bristande effektivitet och likvärdighet. Det kan i förlängningen leda till längre tid arbetslöshet än nödvändigt. I webbinariet berättade Riksrevisionen om vad de har granskat och kommit fram till.

I en granskning av Arbetsförmedlingens matchningsarbete som publicerades i juni fann Riksrevisionen att Arbetsförmedlingen har brister både i kunskapsbasen och styrningen av arbetet. Bland annat visar den att myndighetens styrning inte kan säkerställa att alla arbetsförmedlare använder effektiva arbetssätt, eller att de gör likvärdiga bedömningar av arbetssökandes behov. Detta kan leda till att arbetssökande får olika bra stöd, beroende på vilket kontor eller arbetsförmedlare han eller hon vänder sig till. Några av de frågor som diskuterades i webbinariet rörde bland annat Arbetsförmedlingen kunskap om vilka arbetssätt som bidrar till bättre matchning och hur de säkerställer att arbetssökande får likvärdigt stöd vid alla kontor.

I webbinariet presenterades rapporten och därefter följde ett samtal där projektledarna för rapporten, Maria Wiklund och Tommi Teljosuo, diskuterade huvudresultaten och vad de innebär för Arbetsförmedlingen och dess anställda.

Webbinariet var det andra med anledning av rapporten. Det första riktade sig till tjänstemän, politiker och beslutsfattare med intresse för arbetsmarknadspolitiken. Det här webbinariet riktade sig främst till Arbetsförmedlingens medarbetare.

Läs Mer

Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (RiR 2019:18)

Ta del av det första webbinariet

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?