Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Enklare att starta företag – statliga insatser för en digital process (RiR 2019:14)

Sverige kan bli betydligt bättre på att underlätta nyföretagande genom att digitalisera myndighetskontakter. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Det kan vara svårt för företagare att få en överblick över vad som krävs för att starta företag. Företagare behöver lämna uppgifter till flera myndigheter på statlig nivå, och för vissa branscher även på regional och kommunal nivå, för att genomföra nödvändiga registreringar och erhålla tillstånd. Regeringen har initierat ett förenklingsarbete för att uppnå ett enklare och konkurrenskraftigt företagande. Digitalisering har identifierats som ett viktigt hjälpmedel i detta
arbete.

Riksrevisionen har granskat de statliga myndigheternas insatser för att förenkla för företagare att starta företag med hjälp av digitalisering. Granskningen visar att insatserna har gjort det enklare, men att de digitala tjänsterna har brister som gör att de inte underlättar för företagare i önskad utsträckning. Granskningen visar också att myndigheternas handläggning av nyregistrering av företag huvudsakligen är digital, men att manuella moment förekommer. Myndigheterna använder sig av gamla system som försvårar utvecklingen av effektiva digitala processer.

Myndighetssamarbetena bakom insatserna har präglats av bristande effektivitet, som delvis beror på faktorer som ligger utanför myndigheternas kontroll, som till exempel finansieringsutmaningar och prioriteringskonflikter. Riksrevisionen konstaterar att om den offentliga förvaltningen ska kunna uppnå regeringens mål om att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, behöver dessa hindrande eller hämmande faktorer åtgärdas.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?