Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning (RiR 2019:13)

Grundsärskolan missgynnas när staten utvecklar skolverksamheten i Sverige. Färre bedömningsstöd samt sämre kunskapsuppföljning och rapportering till riksdagen är några av konsekvenserna.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Grundsärskolan är till för barn som på grund av en utvecklingsstörning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning inte kan nå grundskolans kunskapskrav. De ska precis som övriga elever i den svenska skolan ges möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt det är möjligt. Utbildningen
ska så långt det är möjligt motsvara utbildningen i grundskolan och samtidigt anpassas efter grundsärskolans behov.

Riksrevisionens granskning visar att grundsärskolans behov inte har tillgodosetts tillräckligt i de statliga insatserna för att styra, stödja och följa upp grundsärskolan. Många av de insatser som Skolverket genomfört för grundsärskolan är uppskattade, men lärare i grundsärskolan har ett avsevärt mindre stöd för att bedöma elevernas kunskaper än lärare i grundskolan. Det finns också brister i uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan på nationell nivå. Grundsärskolan har i viss mån inte heller beaktats vid timplansförändringar, läroplansförändringar och i stödet att tolka dessa styrdokument. Det styrks av att lärare och rektorer i grundsärskolan upplever att deras elever inte räknas på samma sätt som grundskolans.

Riksrevisionen rekommenderar Skolverket att se till att lärare i grundsärskolan får ett tillräckligt stöd för att kunna bedöma elevernas kunskaper. Myndigheten bör också utveckla uppföljningen och utvärderingen av grundsärskolan och säkerställa att den tydligt beaktas i myndighetens interna
styrning. Regeringen bör utveckla redovisningen till riksdagen om grundsärskolan och se över grundsärskolans timplaner.

Övrigt material

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?