Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens slutsatser. Regeringen informerade om de åtgärder den tidigare vidtagit för att minska risken för korruption och öka förtroendet för den statliga verksamheten. Bland annat ska Statskontoret driva ett statligt nätverk mot korruption. Under 2019 infördes regeländringar i förordningar som ökar kraven på intern styrning och kontroll hos myndigheter. Slutligen hade Tillitsdelegationen fått ett utökat uppdrag att utreda möjligheterna för en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda. I och med skrivelsen ansåg regeringen att rapporten var slutbehandlad.

Finansutskottet hade inga invändningar mot regeringens bedömningar i skrivelsen. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Regeringen gav Statskontoret i uppdrag i december 2020 att främja myndigheters arbete mot korruption enligt en särskild handlingsplan och genom inrättandet av ett nytt forum för samverkan mot korruption. I juni 2021 redovisades den första delen av uppdraget där Statskontoret tagit fram beskrivningar av hur myndigheternas arbete mot korruption har utvecklats. Statskontorets samlade bild var att myndigheterna använder flera olika åtgärder för att upptäcka och förebygga korruption och oegentligheter. Statskontoret fann att myndigheterna gör mer nu än tidigare och bedömde att arbetet utvecklats i en positiv riktning.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?