Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner

Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Riksrevisionens granskningsrapport Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner, som hölls den 9 maj 2019.

I Riksrevisionens rapport lyfts bland annat myndigheters arbete med bättre kontroll över upphandlingar och inköpsprocesser fram som viktigt för att förbättra kontrollen mot förtroendeskadliga inköp. Samtidigt finns en risk att ökad kontroll av inköpsprocesser innebär belastningar för myndigheten i form av minskat handlingsutrymme för de anställda, tidskrävande byråkrati och en överdriven rädsla för att göra fel.

På seminariet diskuterades bland annat hur myndigheter kan göra för att få bättre kontroll över inköp och upphandlingar, men också vilka avväganden myndigheter behöver göra i detta arbete, vilka oegentligheter som går att reglera bort och vad som kräver att myndigheten förlitar sig på de anställdas värdegrund?

I webbinariet samtalade Max Dalbäck, som arbetat med granskningen, Anna Björklind, inköpsdirektör vid Sjöfartsverket, Magnus Erlandsson, statsvetare vid Malmö Universitet och Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot mutor. Därefter svarade de på frågor från deltagarna.

Läs rapporten

Köp på saklig grund – myndigheters skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8)

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?