Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens iakttagelser, och konstaterade att Riksrevisionen inte lämnat någon rekommendation till regeringen. Regeringen instämde dock i rekommendationerna riktade till universitet och högskolor och avsåg att fortsättningsvis följa att de resurser som tilldelas universitet och högskolor används effektivt.

Utbildningsutskottet instämde i regeringens bedömningar av de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat till lärosätena. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?