Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis i Riksrevisionens iakttagelser och ansåg att stödet måste ses i ett bredare perspektiv. Regeringen instämde i att stödet hade varit svårt att följa upp och att det därför också varit svårt att utvärdera om det stimulerat ett ökat bostadsbyggande. Regeringen framhöll att reformen Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande var en del av regeringens stöd till kommuner för att klara av den akuta flyktningssituationen i landet.

Vidare informerade regeringen om att anledningen till att utbetalningen skedde sent på året var att regeringen ville försäkra sig om att fördelningen av bidraget skulle baseras på så aktuella uppgifter som möjligt och med hänsyn till den nya bosättningslagen (2016:38).

Stödet är avvecklat sedan den 1 januari 2019. Därför avsåg regeringen att inte vidta några åtgärder med anledning av granskningsrapporten. Regeringen meddelade emellertid att det finns anledning att beakta de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen framfört om det i framtiden skulle bli aktuellt att föreslå något nytt stöd av liknande slag. Regeringen ansåg därmed att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Civilutskottet anförde att granskningsrapporten bidrog till att belysa frågan om utformningen av bostadspolitiska stöd. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?