Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet? (RiR 2019:12)

Tullverket saknar ingående kunskap om smugglingen till Sverige. Dessutom brister myndighetens arbete med att ta fram och hantera underrättelser. Sammantaget leder detta till försämrad effektivitet i kontrollverksamheten.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Tullverket fastställer och tar ut tullar, skatter och avgifter och övervakar att bestämmelserna om in- och utförsel av varor följs. Den trafik och handel som ska övervakas blir allt större och många typer av varor omfattas av restriktioner, vilket ställer stora krav på Tullverkets kontrollverksamhet. Riksrevisionen har därför granskat om Tullverkets kontroll är effektivt utformad.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Tullverket i huvudsak har de byggstenar som krävs för en effektiv kontrollverksamhet, men att åtgärder bör vidtas för att säkerställa att kontrollens resurser används på det sätt som genererar störst nytta. Slutsatsen bygger bland annat på iakttagelser som visar att det behövs bättre underlag för riskbedömning och resursprioritering.
Granskningen visar också att en utvecklad underrättelseverksamhet kan göra kontrollerna mer träffsäkra och att vissa åtgärder från regeringen skulle kunna förbättra Tullverkets kontrollmöjligheter.

I granskningen finns även indikationer på att Tullverkets uppdrag att förhindra införsel av narkotika och vapen inte uppnås i tillräckligt hög utsträckning för att minska tillgången på den här typen av varor i samhället.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat Tullverket att se över processen för riskbedömning och förbättra förutsättningarna för metodutveckling och kraftsamling inom underrättelseverksamheten.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?