Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Tullverkets ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter samt övervaka att bestämmelserna om in- och utförsel av varor följs. De ska också förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och utförsel av varor. Myndighetens kontrollverksamhet har en viktig roll i det arbetet.

Kontrollverksamheten möter en rad svårigheter. De trafik- och handelsflöden som ska övervakas blir allt större och många typer av varor har restriktioner av olika slag, allt från osäkra elprodukter till narkotika. Det ställer krav på prioriteringar mellan olika kontrollåtgärder och förutsätter en bred kompetens hos personalen.

Mot bakgrund av den viktiga samhällsfunktion som Tullverkets kontroller fyller och de svårigheter som myndigheten möter är det enligt Riksrevisionen motiverat att granska om kontrollverksamheten är utformad på ett effektivt sätt.

Uppdaterad: 17 april 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?