Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att senast i den ekonomiska vårpropositionen för 2021:

  • redogöra för hur en återgång till överskottsmålet ska ske
  • återkomma till riksdagen med nya förslag till nivåer på utgiftstaken för 2021 och 2022 som stämmer överens med det aktuella huvudscenariot för utgifternas utveckling
  • förtydliga redovisningen av budgeteffekter för föreslagna och aviserade åtgärder så att omfattningen av tillfälliga respektive permanenta åtgärder framgår.

Uppdaterad: 17 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?