Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendationer till Almi Företagspartner, myndigheterna och regeringen.

Rekommendation till Almi Företagspartner AB

  • Säkerställ att syfte och begränsningar tydligt framgår för olika typer av återrapporteringar, till exempel i bolagets årsredovisning. Om syftet avser effekter av verksamheten bör återrapporteringen grundas på effektutvärderingar av en utförare som har beprövad kompetens i detta.

Rekommendation till Tillväxtanalys

  • Säkerställ att kvaliteten i myndighetens effektutvärderingar höjs ytterligare.

Rekommendationer till Tillväxtverket och Vinnova

  • Anlita och/eller samarbeta med Tillväxtanalys för utvärderingar av effekter.
  • Säkerställ att andra typer av utvärderingar och uppföljningar inte gör anspråk på att uttala sig om effekter, och att deras syften och begränsningar kommuniceras tydligt.

Rekommendationer till regeringen

  • Säkerställ att Tillväxtanalys i större utsträckning används för att utvärdera effekter av näringspolitiska insatser. Detta skulle öka förutsättningarna att samla en kritisk massa av kompetens för att effektutvärderingarna ska hålla tillräcklig kvalitet.
  • Återrapportera i högre grad och med ökad tydlighet, inklusive källhänvisning, resultaten av väl utförda effektutvärderingar till riksdagen.
  • Förtydliga syftet med uppföljningar av näringspolitiska insatser. I den mån regeringen vill ha uppföljningar av annan karaktär än effektutvärderingar bör detta tydligt framgå.
  • Tydliggör i Almis ägaranvisning vad syftet är med att använda jämförelsegrupper. Om syftet är att undersöka effekten av Almis verksamhet bör kontrollgrupper inte specificeras i ägaranvisningen utan bestämmas i det enskilda fallet av korrekt utförda effektutvärderingar.

Uppdaterad: 22 december 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?