Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Webbinarium: Polisens effektivitet i utsatta områden

Torsdag 10 december kl. 14:00–15:00 genomförde Riksrevisionen ett öppet webbinarium, där resultatet från granskningen om polisens effektivitet i utsatta områden diskuterades. Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet. Du kan också läsa ett referat från webbinariet.

Om granskningen

I november presenterade Riksrevisionen en granskning om polisens effektivitet i utsatta områden. Där råder ofta en tystnadskultur och de som utsätts för eller bevittnar brott kan vara rädda för att tala med polisen. Trots riksdagens och regeringens tydliga ambition att vända utvecklingen kvarstår problemen, och polisen har fortfarande svårt att fullgöra delar av sitt uppdrag i dessa områden.

Granskningen visar bland annat att Polismyndighetens metod för att identifiera utsatta områden är ett stöd i arbetet med att ta fram lokala lägesbilder, men det finns brister. Polismyndigheten följer heller inte upp resursfördelningen till utsatta områden, vilket gör att det inte går att veta hur stor del av de senaste årens resurstillskott som har fördelats dit. Till exempel visar Riksrevisionens enkätundersökning att rikspolischefens beslut om minst en områdespolis per 5 000 invånare inte är genomfört i en tredjedel av de lokalpolisområden som har utsatta områden.

Samtidigt har de poliser som tjänstgör i utsatta områden anpassat sitt arbetssätt och arbetar enligt beprövade metoder i den omfattning som är möjlig sett till resurssituationen. Men det finns omständigheter som begränsar polisens förmåga att arbeta effektivt.

Vid webbinariet presenterade Riksrevisionen sin rapport, för att därefter diskutera hur vi kan vända utvecklingen i våra utsatta områden, vilka förutsättningar som krävs och vilka exempel som finns på framgångsrikt arbete, tillsammans med en inbjuden panel.

Panelen bestod av Linda Jönsson, Riksrevisionen, Ulf Merlander och Malin Morän, Polismyndigheten, samt Mikael Jeppson, Stadsledningskontoret i Stockholms stad. Diskussionen leddess av Robin Travis, enhetschef på Riksrevisionen. Övriga deltagare i webbinariet hade också möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Läs mer om granskningen

Rätt insats på rätt plats – polisens arbete i utsatta områden

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?