Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Riksrevisionen har granskat om regeringen och berörda myndigheter har säkerställt att Sidas garantiverksamhet bedrivs på ett effektivt sätt. Garantier fungerar som en slags försäkring för långivare. Det innebär att Sida delar risk med investerare som mot en avgift får tillbaka delar av sin förlust om låntagare inte kan återbetala sitt lån. Syftet med Sidas garantiverksamhet är att mobilisera resurser för att nå biståndspolitiska mål.

Granskningen visar att regeringen har varit tydlig i sin styrning av garantier. Även Sida och Riksgälden har i huvudsak arbetat ändamålsenligt med garantier inom biståndet. Granskningen visar dock att det finns brister i arbetet som har betydelse för garantiernas ändamålsenlighet och för beräkningen av statens risk. Sida och Riksgälden bör därför säkerställa att de bedömningar som görs för olika delar av garantiernas utformning är väl motiverade. Sida bör även planera systematiskt för att följa upp garantiernas resultat, eftersom kunskapen om vad garantierna har gett för långsiktiga effekter hittills är begränsad.

Uppdaterad: 17 november 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?