Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Rekommendationer till regeringen

 • Ta ett helhetsgrepp för att motverka arbetskraftsexploatering genom att:
  • ge myndigheterna på området tydliga uppdrag och mandat för att kunna genomföra åtgärder mot problemet
  • ta fram en handlingsplan för att samla åtgärderna och möjliggöra uppföljning
  • ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att samordna arbetet.
 • Se till att lämpliga myndigheter tar fram:
  • information som är tillgänglig för alla riskgrupper om arbetstagares rättigheter och skyldigheter. Det behöver också finnas information om vart man kan vända sig och hur man kan få hjälp och stöd om man är utsatt för arbetskraftsexploatering
  • en process för skydd och stöd som är anpassad till offer för arbetskraftsexploatering.
 • Utred följande områden:
  • hur riskgrupper för arbetskraftsexploatering kan få bättre möjligheter att utkräva en avtalad eller innestående lön
  • hur krav på boendestandard och kostnad kan ställas på arbetsgivare när en anställd erbjuds boende som en del av anställningen
  • om myndigheterna bör utöva tillsyn över arbetsvillkor för utländsk arbetskraft i branscher med ökad risk för arbetskraftsexploatering.

Rekommendation till Polismyndigheten

 • Säkerställ att alla som jobbar med arbetsplatsinspektioner får utbildning om arbetskraftsexploatering och att det finns rutiner för hur potentiella offer ska hanteras.

Uppdaterad: 15 december 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?