Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Webbinarium: Statens insatser mot exploatering av arbetskraft

I december 2020 publicerade Riksrevisionen en granskning av hur statens insatser mot exploatering av arbetskraft fungerar. I ett webbinarium 10 februari presenterade Yvonne Thorsén, projektledare vid Riksrevisionen, granskningsrapporten.

Om granskningen

I december publicerade Riksrevisionen en granskning av hur statens insatser mot exploatering av arbetskraft fungerar. Exploatering av arbetskraft handlar om att personer arbetar till oskäligt låg lön, med mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Det är framför allt utländsk arbetskraft som drabbas.

Granskningen visar att arbetet mot exploatering av arbetskraft har stora brister. Riksrevisionens främsta kritik är att regeringen inte har gett myndigheterna tydliga uppdrag och mandat för att arbeta med frågan. Det märks i praktiken genom att få arbetsgivare döms för brotten människohandel för tvångsarbete och människoexploatering. Det finns bara tre fällande domar de senaste 15 åren.

Det befintliga regelverket ger inte heller ett bra skydd mot exploatering. Till exempel är det inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lön av en anställd eller att låta anställda bo under dåliga förhållanden.

Vidare gör myndigheterna gemensamma tillslag mot brottslighet i arbetslivet, men kontrollerar inte de anställdas arbetssituation. Det saknas även lättillgänglig information till utländsk arbetskraft om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att få stöd om det uppstår problem.

Kritik mot Sveriges hantering

Sverige har fått kritik för sitt arbete mot arbetskraftsexploatering av EU och många länder har kommit längre i arbetet mot exploatering på arbetsmarknaden. 2015 införde Storbritannien ”Modern Slavery Act” för att stärka arbetet mot exploatering och människohandel vilket har lett till betydligt fler identifierade offer och fällande domar. I Storbritannien finns även en myndighet som arbetar uteslutande med att motverka arbetskraftsexploatering kallad Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA).

Även i Finland har antalet domar för exploatering ökat. Där finns en lagstiftning avseende ockerliknande diskriminering i arbetslivet som ofta används för att straffa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraft. Dessutom finns det arbetsmiljöinspektörer som är särskilt inriktade på att följa upp arbetsvillkor för utländsk arbetskraft.

Webbinariet

I ett webbinarium 10 februari presenterade Yvonne Thorsén, projektledare vid Riksrevisionen, granskningsrapporten. Därefter berättade de särskilt inbjudna gästerna Natalia Ollus från institutet HEUNI i Finland och Frank Hansen från myndigheten GLAA i Storbritannien om sina länders arbete mot exploatering i arbetslivet. Webbinariet avslutades med en gemensam diskussion om granskningsrapporten och vilka eventuella lärdomar Sverige kan dra från de båda ländernas arbete.

Moderator för webbinariet var Ingela Ekblom, senior rådgivare vid Riksrevisionens internationella avdelning. Webbinariet hölls på engelska.

Referat

Läs ett referat från webbinariet

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?