Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning och ansåg att den är ett viktigt bidrag i reformeringen av Arbetsförmedlingen och vidareutvecklingen av upphandlade matchningstjänster. Regeringen instämde med samtliga av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Regeringen delade Riksrevisionens uppfattning om vikten av att de arbetssökande ges möjligheter att göra välinformerade val. Vidare instämde regeringen i betydelsen av kontinuerlig förbättring när det gäller uppföljning av såväl leverantörer som av systemet som helhet. Detta framgår i regeringens skrivelse till riksdagen.

Regeringen avsåg att se över möjligheten för Arbetsförmedlingen att använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå, inom ramen för reformeringen av Arbetsförmedlingen. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Arbetsmarknadsutskottet välkomnade Riksrevisionens granskningsrapport. Utskottet instämde med regeringens uppfattning om att granskningen är ett viktigt bidrag till reformeringen av Arbetsförmedlingen och vidareutvecklingen av upphandlade matchningstjänster. Vidare välkomnade arbetsmarknadsutskottet regeringens åtgärd och föreslog att skrivelsen bör läggas till handlingarna. Riksdagen biföll detta förslag.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?