Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Försvarsberedningen, regeringen och Försvarsmakten uppgav i slutet av försvarsinriktningsperioden 2016–2020 att arbetet med att stärka arméstridskrafternas operativa förmåga inte hade nått så långt som det var tänkt. Mot bakgrund av detta har Riksrevisionen granskat om regeringen och Försvarsmakten har bedrivit ett effektivt arbete för att öka arméstridskrafternas operativa förmåga under försvarsinriktningsperioden 2016–2020.

Granskningen har utgått från följande frågeställningar:

  • I vilken utsträckning har målen nåtts och inriktningarna följts avseende
    arméstridskrafterna?
  • Har regeringens styrning av Försvarsmakten med avseende på
    arméstridskrafternas utveckling varit ändamålsenlig?
  • Har Försvarsmaktens arbete med att stärka arméstridskrafternas operativa
    förmåga varit effektivt?

Uppdaterad: 31 augusti 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?