Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning – ett otydligt uppdrag (RiR 2021:19)

Försäkringskassan kan godkänna ersättningar för förebyggande insatser mot ohälsa och långvariga sjukskrivningar. Riksrevisionens granskning visar att dessa ersättningar är förhållandevis okända och sällan används preventivt. Dessutom är regeringens uppdrag till Försäkringskassan otydligt formulerat.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Försäkringskassan har ersättningar som kan användas i ett preventivt syfte innan den försäkrade blivit sjukskriven med sjukpenning. Syftet med förebyggande sjukpenning och arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd är att ge försäkrade och anställda möjlighet att genomgå förebyggande behandlingar och insatser som förväntas minska risken för framtida arbetsoförmåga och långvarig sjukskrivning. Ändå används de båda ersättningarna i liten utsträckning och de utbetalda beloppen för ersättningarna är mycket små i jämförelse med sjukpenning.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det finns brister i Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivningar både då det gäller effektivitet och enhetlighet. Regeringen har inte formulerat ett tydligt uppdrag med att förebygga sjukskrivningar till Försäkringskassan. Regeringen behöver säkerställa att insatserna utvärderas, inte minst om Försäkringskassans arbete med att främja att förebyggande insatser mot sjukskrivningar ska intensifieras. Granskningen visar också att Försäkringskassan kan arbeta mer effektivt inom ramen för sitt samverkansuppdrag genom att förbättra informationen om de förebyggande ersättningarna till relevanta aktörer.

Uppdaterad: 18 februari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?