Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Arbetet med hållbart företagande kan stärka företag i väsentliga avseenden, genom att hjälpa dem att identifiera och hantera risker och därigenom skapa konkurrensfördelar. Företag behöver också i allt större utsträckning lämna mer och bättre information till sin omvärld om till exempel klimatrisker och klimatarbete för att vara förtroendegivande och till exempel attraktiva för finansiärer. Det har under en längre tid pågått ett arbete för att stärka de statliga bolagens arbete med hållbart företagande. Bolagen ska enligt riksdagen vara föregångare i hållbart företagande och bolagens verksamhet ska präglas av öppenhet och föredömlighet. Staten är en stor bolagsägare avseende såväl bolagens värde och omsättning som antalet anställda. Staten kan genom att visa gott och ansvarsfullt exempel bidra till utveckling utöver de egna bolagen.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning mot hållbart företagande i de statligt ägda bolagen har lett till att ambitionerna som regeringen uttrycker i statens ägarpolicy uppnåtts och hur de omsätts i praktiken. Den övergripande revisionsfrågan besvaras genom följande delfrågor.

  1. Ger regeringen genom sin styrning verkningsfulla incitament för de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande?
  2. Är regeringens uppföljning av de statligt ägda bolagens arbete med hållbart företagande tillräcklig i förhållande till ambitionerna inom området?
  3. Informerar regeringen riksdagen om de statligt ägda bolagens resultat inom hållbart företagande och om det underlag som informationen bygger på?

Uppdaterad: 22 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?