Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till regeringen:

  • Ta initiativ till att utreda de rättsliga förutsättningarna för att kunna särredovisa exkluderingsgrunderna i Pisa-undersökningen.

Riksrevisionen lämnar följande rekommendation till Skolverket:

  • Förbättra arbetet med att säkerställa ett korrekt deltagande i kommande Pisa-undersökningar. Ett sådant arbete bör innefatta att större vikt läggs vid följande detaljer i genomförandet:

    − Förstärk den inledande kommunikationen med utvalda skolor.
    − Säkerställ att instruktionerna uppfattas och tillämpas korrekt av skolsamordnarna.
    − Följ upp exkluderingarna mer detaljerat genom att begära in elevprotokollen innan undersökningen genomförs.
    − Höj ambitionsnivån i arbetet med att minska bortfallet genom fler uppföljningstillfällen och betona vikten av att elever deltar i informationen som skickas till vårdnadshavarna.

Uppdaterad: 29 april 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?