Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Rekommendationer till regeringen

 • Följ upp hur riksdagens intentioner med förändringarna av veterinär service 2009 har fallit ut. Uppföljningen bör särskilt omfatta
  − behovet av att förbättra arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service
  − konsekvenserna av att Jordbruksverket varken använder upphandling av veterinär service eller den anvisade beräkningsmetoden för den statliga ersättningen till Distriktsveterinärerna.
 • Utred hur beställar- och utförarrollerna i arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service bättre kan hållas isär.

Rekommendationer till Jordbruksverket

 • Förbättra arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service genom att
  − regelbundet följa upp och dokumentera hur den veterinära servicen fungerar
  − regelbundet följa upp och analysera tillgången till och efterfrågan på djurhälsopersonal och övrig personal inom djursjukvården
  − regelbundet bedöma hur tillgången till veterinär service i alla delar av landet kan säkerställas på längre sikt, till exempel genom återkommande dialog med privata veterinärer
  − fastställa principer för hur privata veterinärer ska tilldelas ansvar för veterinär service och med vilka villkor.
 • Förbättra styrningen och uppföljningen av Distriktsveterinärerna genom att
  − precisera de centrala begrepp som ska begränsa vilken vård som Distriktsveterinärerna får bedriva
  − regelbundet följa upp och ompröva att Distriktsveterinärerna endast är etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinär service i hela landet
  − se till att det finns tydliga riktlinjer för Distriktsveterinärernas säljverksamhet och för hur konkurrens ska beaktas inför beslut om placering av Distriktsveterinärernas mottagningar.
 • Förändra redovisningen av Distriktsveterinärernas intäkter och kostnader så att det går att säkerställa att den statliga ersättningen för veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse inte används för att finansiera den del av Distriktsveterinärernas verksamhet som bedrivs i konkurrens.

Uppdaterad: 18 mars 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?