Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Svenskt bistånd till multilaterala organisationer – regeringens och Sidas arbete (RiR 2021:28)

Regeringen fattar årligen beslut om drygt 16 miljarder kronor i så kallat kärnstöd till multilaterala organisationer. Riksrevisionens granskning visar att stödet saknar tydliga mål, och att det finns brister i beredning och uppföljning. Sida, som också stöttar multilaterala organisationer, har en mer ändamålsenlig hantering.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Ungefär hälften av Sveriges bistånd – 27 miljarder kronor årligen (2019) – ges till multilaterala organisationer som FN och Världsbanken. En del av stödet ges som kärnstöd, som är stöd direkt till en multilateral organisations centrala budget. Regeringskansliet hanterar kärnstöden, som regeringen beslutar om. Även Sida hanterar stöd till multilaterala organisationer. Sidas stöd kallas multi-bi-stöd och är öronmärkt för specifika insatser.

Stöd till multilaterala organisationer är förknippat med utmaningar. Till exempel måste svenska staten hantera hur organisationernas mål relaterar till svenska biståndsmål, och till stor del förlita sig på organisationernas system för kontroll och uppföljning.

Riksrevisionen har granskat om regeringens, Utrikesdepartementets (UD:s) och Sidas beslut, med tillhörande underlag, och uppföljning av stöd till multilaterala organisationer är ändamålsenligt utformat. Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringens och UD:s hantering kan utformas mer ändamålsenligt, medan Sidas hantering i huvudsak är ändamålsenligt utformad. Granskningen visar bland annat att regeringen är otydlig i sin styrning vad gäller vilka mål som ska uppnås med kärnstödet, samt att det finns brister i beslut med tillhörande underlag och i uppföljningar. Genom att åtgärda dessa brister får regeringen och UD bättre underlag för att avgöra om kärnstöd till en viss organisation är det mest effektiva sättet att uppnå svenska biståndspolitiska mål.

Sammanfattning

Uppdaterad: 05 juli 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?