Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål (RiR 2021:21)

Systemet med energideklarationer skulle leda till energisnålare byggnader. Riksrevisionens granskning visar att det endast haft små effekter på köparnas val av småhus och ägarnas vilja att energieffektivisera. Bristande uppföljning gör det dock omöjligt att se om energiförbrukningen har påverkats.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Energideklaration är en märkning för byggnader. Sedan 2009 är den obligatorisk när exempelvis en byggnad hyrs ut eller säljs. Den innehåller information om byggnadens energiprestanda och hur den eventuellt kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet är att information i energideklarationer och från andra källor gör att bland annat husköpare och ägare ska arbeta för att vi ska få ett energieffektivt byggnadsbestånd.

Granskningen omfattar energideklarationer för småhus. Den visar att energideklarationer som styrmedel kan effektiviseras. Det är oklart om de är ett stöd för husköpare och ägare när de genomför energieffektiviserande åtgärder. Vidare är det få som använder den kommunala energioch klimatrådgivningen, som är ett annat styrmedel. Granskningen visar också att regeringen inte samordnat energideklarationer med den statligt finansierade, kommunala energioch klimat rådgivningen för att säkra eller stärka de båda styrmedlens effekt på småhusmarknaden. Boverkets och Energimyndighetens samverkan om informationen om energideklarationer har dessutom varit begränsad.

I genomsnitt har antalet åtgärdsförslag i energideklarationerna sjunkit över tid, tvärt emot riksdagens ambition. Det går i dagsläget inte att avgöra hur mycket energideklarationer påverkar energiförbrukningen i småhus, eftersom det saknas information. Det finns dock ett tydligt samband mellan husets energiklass och dess försäljningspris.

Uppdaterad: 21 februari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?