Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Intervjuer

I granskningen har vi intervjuat företrädare och medarbetare[258] vid Migrationsverket, Polismyndigheten, migrationsdomstolarna, Domstolsverket och Regeringskansliet. Vi har även intervjuat företrädare för Justitiekanslern, Advokatsamfundet, Migrationskollegiet för västra Sverige och Asylrättscentrum. Samtliga intervjuer i granskningen har genomförts digitalt via Teams eller Skype.

Vi har valt ut regioner vid Polismyndigheten respektive Migrationsverket samt migrationsdomstolar så att det ska finnas ett geografiskt samband. Det gjorde vi eftersom det kan finnas gemensamma geografiska omständigheter i hanteringen av offentliga biträden i migrationsärenden. Migrationskollegiet för västra Sverige och Asylrättscentrum valdes ut slumpmässigt bland befintliga biträdesorganisationer.

Följande intervjuer har genomförts i granskningen (kronologisk ordning):

2021-03-05
Migrationsdomstolen i Luleå: en kanslichef och en chefsrådman.

2021-03-17
Migrationsverket: den centrala samordnaren för biträdesfrågor.

2021-03-19
Regeringskansliet, Justitiedepartementet: två kansliråd, en rättssakkunnig, ett ämnesråd och en departementssekreterare.

2021-03-29
Polismyndigheten, region Stockholm, gränspolisen: en beslutsfattare.

2021-03-30
Polismyndigheten, region Väst, gränspolisen: en polisintendent.

2021-04-07
Advokatsamfundet: en företrädare med särskilt ansvar för migrationsrättsliga frågor på Advokatsamfundet.

2021-07-07
Migrationsverket: den centrala samordnaren för biträdesfrågor.

2021-06-22
Migrationsverket, region Nord: en teamledare asylprövningsenhet.

2021-06-24
Migrationsverket, region Väst: en handläggare asylprövningsenhet.

2021-09-20
Migrationsverket, region Väst: en handläggare asylprövningsenhet, en handläggare ankomstenhet, en beslutsfattare ankomstenhet.

2021-09-22
Migrationsverket, region Nord: fyra teamledare asylprövningsenhet.

2021-09-24
Migrationsverket, region Syd: två teamledare asylprövningsenhet, en handläggare ansökningsenhet.

2021-09-27
Migrationsverket: två beslutsfattare vid tillståndsprövningsenhet, en i region Syd och en i region Nord.

2021-09-28
Migrationsverket, region Nord: en teamledare och en handläggare, kostnadsräkningsfunktionen.

2021-09-29
Polismyndigheten, gränspolisen, region Stockholm: en handläggare.

2021-09-30
Polismyndigheten, gränspolisen, region Syd: en utredare.

2021-10-01
Polismyndigheten, gränspolisen, region Väst: en polisinspektör.

2021-10-04
Migrationsdomstolen i Göteborg: en rådman och två föredragande jurister.

2021-10-05
Migrationsdomstolen i Stockholm: en chefsrådman och en föredragande jurist.

2021-10-06
Migrationsdomstolen i Malmö: en rådman och en rättslig expert.

2021-10-12
Migrationsverket, region Nord: den regionala kontaktpersonen för biträdesfrågor.

2021-10-13
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, gränspolissektionen: en handläggare.

2021-10-13
Migrationsöverdomstolen: ett kammarrättsråd och en administrativ jurist.

2021-10-18
Migrationsverket, region Väst: den regionala kontaktpersonen för biträdesfrågor.

2021-10-19
Migrationsverket, region Syd: den regionala kontaktpersonen för biträdesfrågor.

2021-10-21
Migrationsdomstolen i Göteborg: en biträdessamordnare.

2021-10-25
Migrationsverket: rättschef.

2021-10-28
Migrationskollegiet för västra Sverige: ordförande och en medlem.

2021-11-03
Asylrättscentrum: en företrädare för organisationen.

2021-11-04
Domstolsverket: en verkscontroller och en enhetschef.

2022-01-20
Regeringskansliet, Justitiedepartementet: en departementssekreterare och två kansliråd.

2022-01-21
Migrationsverket: den centrala samordnaren för biträdesfrågor och en verksjurist.

2022-01-26
Polismyndigheten, region Väst: en kommissarie.

2022-02-16
Justitiekanslern: en beslutsfattare och en föredragande.

  • [258] När vi i rapporten hänvisar till medarbetare avses operativ personal vid Migrationsverket och Polismyndigheten. Med företrädare avses personer med centrala befattningar inom förvaltningsmyndigheterna och intervjupersoner som vi betraktar som företrädare för migrationsdomstolarna.

Uppdaterad: 02 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?